วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Consumerism : บริโภคนิยม

หลังจากการตั้งสมมุติฐานว่า 

Advertising + Brand  =  Consumerism

ทำให้คิดที่จะทำการออกแบบโดยใช้การสร้างแบรนด์ ขึ้นมาเพื่อต่อต้านกระแสบริโภคนิยม
และ ได้พบข้อมูลขององค์กรที่มีลักษณะดังกล่าวที่มีชื่อว่า "  ADBUSTERS "

ADBUSTERS  
เกิดจากการที่คนทำสื่อถูกปิดกั้นการนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา  เนื่องจากสื่อที่ต้องการ
จะนำเสนอนั้นขัดผลประโยชน์กัน  จึงได้คิดที่จะนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ผ่านสื่อของตนเองเพื่อต่อต้าน
กระแสการบริโภคที่เกิดขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพธงของอเมริกาที่่ถูกนำมาล้อเลียนถึงความเป็นผู้สร้างแบรนด์ต่างๆมากมาย 
ที่ทำให้เกิดการบริโภคนิยมขึ้นทั่วโลก
Advertising  ของ ADBUSTERS ที่ทำล้อเลียน Brand ต่างๆ


จากการวิเคราะห์การมีอยู่ของ ADBUSTERS นั้น ผมคิดว่าเป็นการดีที่มีองค์กรใน
ลักษณะนี้ก่อตัวขึ้นมา  เพราะจะทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลในอีกด้านหนึ่งนอกเหนือ
จากโฆษณาขายสินค้าจากแบรนด์ต่างๆ  เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันกลยุทธต่างๆที่จะ
หลอกลวงให้เกิดการบริโภคอย่างไม่จำเป็น

"Running the numbers : An American self-Portrait"
เป็นนิทรรศการรูปถ่ายของคริส จอร์แดน ที่จัดแสดงที่แกลลอรี่ Von lintel ในนิวยอร์ค 
กลางปี ค.ศ.2007งานของเขาพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจาการบริโภคนิยมอย่าง
ล้นเกินของสังคมปัจจุบัน ผ่านภาพถ่ายระยะไกลแล้วค่อยๆปรับระยะให้เห็นว่าเป็นภาพของ
วัตถุอะไรที่กองกันอยู่อย่างมากมาย  ซึ่งวัตถุเหล่านั้นเกิดจากการที่คนบริโภคสินค้า แล้วทำ
ให้เกิดขยะที่มีจำนวนมากอย่างน่าตกใจ  และมีรายละเอียดแสดงอยู่ด้านล่างว่าเกิดจากการ
บริโภคของคนในระยะเวลาเท่าไหร่จึงทำให้เกิดขยะกองโตขนาดนี้  

ภาพตัวอย่างงานบางส่วน ดูเพิ่่มเติมได้ที่  http://www.chrisjordan.com/current_set2.php
ถุงพลาสติก 60,000 ใบที่ถูกใช้ในทุกๆ 5 วินาที  (อเมริกา)
โทรศัพท์มือถือ 426,000 เครื่อง ที่ถูกโล๊ะทิ้งต่อวัน (อเมริกา)

จากข้อมูลที่มีอยู่ จึงคิดว่าบริโภคนิยมเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุนึงที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงคิดที่จะ ทำการออกแบบเพื่อรณรงค์  ให้คนลดพฤติกรรมบริโภคนิยม
โดยจะสร้างแคมเปญขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค