วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551

" Last Class " Com5

ในการตรวจสเกตครั้งที่สอง ซึ่ง อ.อนุทิน มีธุระจึงมี อ.ปาน มาแทน และในวันนี้
เป็นวันสุดท้ายของชั้นเรียน ( ที่เรียนกันในห้อง ) จึงเก็บอิริยาบทของ นศ. และ 
อาจารย์ ในชั้นเรียนครั้งสุดท้ายครั้งนี้ เพื่อบันทึกความทรงจำ 

^ อ.ปาน มาแทน อ.อนุทิน ที่ไม่ได้มาในวันนั้น
^ นศ.ที่กำลังจะคลั่ง 555
^ คนนี้มีโลกส่วนตัวสูง
^ รุจา ที่กำลังไหล
^ สามสาวมาดเซอร์ (แต่เสื้อชมพูนี่หน้ามันส์สุดๆ)

^ ท่านั่งแปลกๆนะ เบน 
^ กลุ่มกอซซิบสตาร์ 555
 ^ อ.ติ๊ก ท่าทางจะเหนื่อย ( สังเกตจากสีหน้า )
^ พี่บอย รุ่นใหญ่ของห้อง
^ คนนี้ท่าจะเหงา ( ศิลปกรรมหนาวมาก...)

^ รายการผู้หญิง ผู้หญิง 

ู^ ขอจบด้วยพี่เป้ละกัน 

"global warming" POSTER II

หลังจากส่งสเกตครั้งที่หนึ่ง ก็ได้มีแนวทางที่สามารถทำได้สองแนวทาง คือ นำเอาตัว Type
มีอยู่มาจัดเรียงให้เกิดเป็นโปสเตอร์ และอีกแนวทางหนึ่งคือนำเอาตัว Type ที่จัดเรียงเป็น
ประโยคแล้วนำไปประกอบกับสื่อชนิดอื่น เช่น เสื้อ กระเป๋า ผ้า เป็นต้น จึงได้พัฒนางาน
สเกตมาในสองแนวทาง เพื่อหารูปแบบที่จะสามารถสื่อสารถึงประเด็นการบริโภคแบรนด์
ที่มีผลต่อสภาวะโลกร้อนได้มีประสิทธิภาพที่สุด