วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Red Cherry Shrimp

ตอนนี้ผมมีงานอดิเรกใหม่อย่างหนึ่งที่รู้สึกชอบมากเป็นพิเศษ คือการเลี้ยงกุ้ง  กุ้งที่เลี้ยงนั้นมีชื่อว่า " กุ้งเชอรี่ "
ซึ่งเป็นกุ้งแคระที่มีลำตัวเป็นสีแดง ขนาดของลำตัวตอนโตเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ  2.5 เซนติเมตร  โดยผมไปพบ
กับเจ้ากุ้งนี่ครั้งแรกที่ตลาดนัดซันเดย์แล้วก็ถูกใจในขนาดและสีสันของเจ้ากุ้งชนิดนี้  จึงได้เริิ่มซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น
ในการเลี้ยงมาทีละอย่าง โดยทีแรกคิดว่าค่าใช้จ่ายไม่น่าจะแพงนัก แต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็หมดเงินไปเยอะพอสมควร
โดยจะต้องซื้อตู้และเลี้ยงไม้น้ำเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยและคลายเครียดให้กับเจ้ากุ้งชนิดนี้  ผมได้ซื้อมอสน้ำมาใส่ไว้ในตู้
เพราะว่าคนขายบอกว่ามอสจะเลี้ยงง่ายกว่า เพราะไม่ต้องดูและมากแต่ราคาจะสูงกว่าไม้น้ำมาก ซึ่งก็ทำผมหมดเงิน
ไปกับมอสอยู่พอสมควร และต้องซื้อเครื่องกรองน้ำ  ดินสำหรับเลี้ยงมอสและไฟเพื่อให้มอสได้สังเคราะห์แสง  เมื่อ
ได้อุปกรณ์ทุกอย่างมาครบแล้วก็ได้น้ำเจ้ากุ้งมาปล่อยลงไปในตู้หนึ่งคู่  ซึ่งปรากกฏว่ามันโดนเครื่องกรองน้ำดูดเข้า
ไปตายทั้งคู่ ผมจึงต้องมาปรับแต่งส่วนหัวของเครื่องกรองน้ำใหม่ แล้วก็นำกุ้งมาปล่อยเป็นครั้งที่สอง จำนวน 6 ตัว  
และตอนนี้มันก็เริ่มมีเจ้ากุ้งน้อยๆออกมาให้ผมได้เห็นแล้ว  

เว็บไซต์ประวัติและวิธีการเลี้ยงกุ้งเชอรี่  http://www.kapank.com/pets/contents/shrimp/cherry/cherry.htmlวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

รายนามหนังสือและหนัง ของวันที่ 16 ก.ค. 51

Movie
1.Jerry Maguire
2.Bicentennial man
3.Memento : ภาพหลอน ซ่อนรอยมรณะ
4.Borat
5.Crash : คนผวา
6.ไอ้ฟัก

Book
1. อ่านไม่เอาเรื่อง  : ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
2.มายาคติ : โรล็อง บาร์ตส์
3.ภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์ : เอนก นาวิกมูล

" โครงการออกแบบการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลกระทบของการสร้างอัตลักษณ์ของนักออกแบบที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน "

     จากครั้งที่แล้วที่คิดจะนำตั้งโปรเจคทำแคมเปญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการบริโภคนิยม
แต่ปรากฏว่าผิดกติกาที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกของชั้นเรียนนี้  เลยต้องกลับมาทบทวนกับ
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาตั้งแต่แรกว่าการที่ แบรนด์ใช้ CI เพื่อสร้างการจดจำให้ผู้บริโภค
ให้มีการบริโภคสินค้ามากขึ้น  แต่ขณะที่ ADBUSTERS ที่เป็นฝ่ายที่รณรงค์ต่อต้าน
ก็ยังต้องใช้การสร้าง CI เพื่อให้เป็นที่จดจำของผู้คน  
     จึงมีความคิดว่า เมื่อ CI มีพลังมากในการที่จะสร้างการจดจำให้กับผู้คน  ผมเองจะ
สามารถนำ  IC มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  จึงได้ลองคิดความเป็นไปได้จากการใช้ 
CI  เพื่อสร้างโครงการออกแบบให้กับตนเอง 

โครงการที่ 1 : โครงการออกแบบอัตลักษณ์ให้กับตนเอง 
โครการที่ 2 :  โครงการออกแบบอัตลักษณ์ให้กับองค์กรที่ให้ข้อมูลปัญหาโลกร้อน

     ทั้งสองโครงการเป็นตัวอย่างที่คิดขึ้นมาแล้วนำไปเสนออาจารย์ในชั้นเรียน
แต่กลายเป็นต้องถอยกลับไปพูดถึงจุดที่เลยมาแล้ว อย่างประเด็นการสร้าง CI
ของนักออกแบบที่สร้างผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน  จึงได้ตั้งโครงการออกแบบ
จากจุดนี้ขึ้นมาโดยเป็นโปรเจคของการวิพากย์การออกแบบที่มีชื่อโครงการว่า

" โครงการออกแบบการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลกระทบของการ
สร้างอัตลักษณ์ของนักออกแบบที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน "

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Consumerism : บริโภคนิยม

หลังจากการตั้งสมมุติฐานว่า 

Advertising + Brand  =  Consumerism

ทำให้คิดที่จะทำการออกแบบโดยใช้การสร้างแบรนด์ ขึ้นมาเพื่อต่อต้านกระแสบริโภคนิยม
และ ได้พบข้อมูลขององค์กรที่มีลักษณะดังกล่าวที่มีชื่อว่า "  ADBUSTERS "

ADBUSTERS  
เกิดจากการที่คนทำสื่อถูกปิดกั้นการนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา  เนื่องจากสื่อที่ต้องการ
จะนำเสนอนั้นขัดผลประโยชน์กัน  จึงได้คิดที่จะนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ผ่านสื่อของตนเองเพื่อต่อต้าน
กระแสการบริโภคที่เกิดขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพธงของอเมริกาที่่ถูกนำมาล้อเลียนถึงความเป็นผู้สร้างแบรนด์ต่างๆมากมาย 
ที่ทำให้เกิดการบริโภคนิยมขึ้นทั่วโลก
Advertising  ของ ADBUSTERS ที่ทำล้อเลียน Brand ต่างๆ


จากการวิเคราะห์การมีอยู่ของ ADBUSTERS นั้น ผมคิดว่าเป็นการดีที่มีองค์กรใน
ลักษณะนี้ก่อตัวขึ้นมา  เพราะจะทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลในอีกด้านหนึ่งนอกเหนือ
จากโฆษณาขายสินค้าจากแบรนด์ต่างๆ  เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันกลยุทธต่างๆที่จะ
หลอกลวงให้เกิดการบริโภคอย่างไม่จำเป็น

"Running the numbers : An American self-Portrait"
เป็นนิทรรศการรูปถ่ายของคริส จอร์แดน ที่จัดแสดงที่แกลลอรี่ Von lintel ในนิวยอร์ค 
กลางปี ค.ศ.2007งานของเขาพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจาการบริโภคนิยมอย่าง
ล้นเกินของสังคมปัจจุบัน ผ่านภาพถ่ายระยะไกลแล้วค่อยๆปรับระยะให้เห็นว่าเป็นภาพของ
วัตถุอะไรที่กองกันอยู่อย่างมากมาย  ซึ่งวัตถุเหล่านั้นเกิดจากการที่คนบริโภคสินค้า แล้วทำ
ให้เกิดขยะที่มีจำนวนมากอย่างน่าตกใจ  และมีรายละเอียดแสดงอยู่ด้านล่างว่าเกิดจากการ
บริโภคของคนในระยะเวลาเท่าไหร่จึงทำให้เกิดขยะกองโตขนาดนี้  

ภาพตัวอย่างงานบางส่วน ดูเพิ่่มเติมได้ที่  http://www.chrisjordan.com/current_set2.php
ถุงพลาสติก 60,000 ใบที่ถูกใช้ในทุกๆ 5 วินาที  (อเมริกา)
โทรศัพท์มือถือ 426,000 เครื่อง ที่ถูกโล๊ะทิ้งต่อวัน (อเมริกา)

จากข้อมูลที่มีอยู่ จึงคิดว่าบริโภคนิยมเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุนึงที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงคิดที่จะ ทำการออกแบบเพื่อรณรงค์  ให้คนลดพฤติกรรมบริโภคนิยม
โดยจะสร้างแคมเปญขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค