วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

" โครงการออกแบบการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลกระทบของการสร้างอัตลักษณ์ของนักออกแบบที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน "

     จากครั้งที่แล้วที่คิดจะนำตั้งโปรเจคทำแคมเปญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการบริโภคนิยม
แต่ปรากฏว่าผิดกติกาที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกของชั้นเรียนนี้  เลยต้องกลับมาทบทวนกับ
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาตั้งแต่แรกว่าการที่ แบรนด์ใช้ CI เพื่อสร้างการจดจำให้ผู้บริโภค
ให้มีการบริโภคสินค้ามากขึ้น  แต่ขณะที่ ADBUSTERS ที่เป็นฝ่ายที่รณรงค์ต่อต้าน
ก็ยังต้องใช้การสร้าง CI เพื่อให้เป็นที่จดจำของผู้คน  
     จึงมีความคิดว่า เมื่อ CI มีพลังมากในการที่จะสร้างการจดจำให้กับผู้คน  ผมเองจะ
สามารถนำ  IC มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  จึงได้ลองคิดความเป็นไปได้จากการใช้ 
CI  เพื่อสร้างโครงการออกแบบให้กับตนเอง 

โครงการที่ 1 : โครงการออกแบบอัตลักษณ์ให้กับตนเอง 
โครการที่ 2 :  โครงการออกแบบอัตลักษณ์ให้กับองค์กรที่ให้ข้อมูลปัญหาโลกร้อน

     ทั้งสองโครงการเป็นตัวอย่างที่คิดขึ้นมาแล้วนำไปเสนออาจารย์ในชั้นเรียน
แต่กลายเป็นต้องถอยกลับไปพูดถึงจุดที่เลยมาแล้ว อย่างประเด็นการสร้าง CI
ของนักออกแบบที่สร้างผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน  จึงได้ตั้งโครงการออกแบบ
จากจุดนี้ขึ้นมาโดยเป็นโปรเจคของการวิพากย์การออกแบบที่มีชื่อโครงการว่า

" โครงการออกแบบการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลกระทบของการ
สร้างอัตลักษณ์ของนักออกแบบที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน "

ไม่มีความคิดเห็น: