วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Red Cherry Shrimp

ตอนนี้ผมมีงานอดิเรกใหม่อย่างหนึ่งที่รู้สึกชอบมากเป็นพิเศษ คือการเลี้ยงกุ้ง  กุ้งที่เลี้ยงนั้นมีชื่อว่า " กุ้งเชอรี่ "
ซึ่งเป็นกุ้งแคระที่มีลำตัวเป็นสีแดง ขนาดของลำตัวตอนโตเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ  2.5 เซนติเมตร  โดยผมไปพบ
กับเจ้ากุ้งนี่ครั้งแรกที่ตลาดนัดซันเดย์แล้วก็ถูกใจในขนาดและสีสันของเจ้ากุ้งชนิดนี้  จึงได้เริิ่มซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น
ในการเลี้ยงมาทีละอย่าง โดยทีแรกคิดว่าค่าใช้จ่ายไม่น่าจะแพงนัก แต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็หมดเงินไปเยอะพอสมควร
โดยจะต้องซื้อตู้และเลี้ยงไม้น้ำเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยและคลายเครียดให้กับเจ้ากุ้งชนิดนี้  ผมได้ซื้อมอสน้ำมาใส่ไว้ในตู้
เพราะว่าคนขายบอกว่ามอสจะเลี้ยงง่ายกว่า เพราะไม่ต้องดูและมากแต่ราคาจะสูงกว่าไม้น้ำมาก ซึ่งก็ทำผมหมดเงิน
ไปกับมอสอยู่พอสมควร และต้องซื้อเครื่องกรองน้ำ  ดินสำหรับเลี้ยงมอสและไฟเพื่อให้มอสได้สังเคราะห์แสง  เมื่อ
ได้อุปกรณ์ทุกอย่างมาครบแล้วก็ได้น้ำเจ้ากุ้งมาปล่อยลงไปในตู้หนึ่งคู่  ซึ่งปรากกฏว่ามันโดนเครื่องกรองน้ำดูดเข้า
ไปตายทั้งคู่ ผมจึงต้องมาปรับแต่งส่วนหัวของเครื่องกรองน้ำใหม่ แล้วก็นำกุ้งมาปล่อยเป็นครั้งที่สอง จำนวน 6 ตัว  
และตอนนี้มันก็เริ่มมีเจ้ากุ้งน้อยๆออกมาให้ผมได้เห็นแล้ว  

เว็บไซต์ประวัติและวิธีการเลี้ยงกุ้งเชอรี่  http://www.kapank.com/pets/contents/shrimp/cherry/cherry.html