วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551

มุมทางสังคม : มุมทางการออกแบบ

วันที่สองของการเปิดเทอม กับวิชา communication design 5  
โดยโจทย์ในเทอมนี้ เริ่มจากการให้ดูสารคดีเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม  3 เรื่อง 
โดยมีเรื่องประเด็นของการประท้วงห้างสรรพสินค้าที่มีมากในชุมชน ที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและไม่ดี  เรื่องที่สองเป็นเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือก  ที่พยายามคิดค้นรถยนต์ที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าฟ้าในการขับเคลื่อนได้  และเรื่องสุดท้าย คือ 7 ปรากฏการณ์ที่จะทำให้เกิดวันสิ้นโลก   โดยจะลำดับปรากฏการณ์ตามความน่าจะเป็นของปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเกิด black hole ,  อุกาบาตชนโลก, ภูเขาไฟระเบิด และปรากฏการณ์ที่เป็นลำดับหนึ่งก็คือ global warming หรือ โลกร้อนที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน    

และห้อง 4421 ก็ได้รับโจทย์ของการออกแบบจากเรื่องที่ 3 คือ  
" 7 ปรากฏการณ์ที่จะทำให้เกิดวันสิ้นโลก "
และผู้ที่เลือกโจทย์ให้ในครั้งนี้คือ อ.อนุทิน และ อ.สันติ  ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนวิชานี้ในเทอมนี้  ก็ได้มีการพูดคุยถึงโจทย์ในครั้งนี้ โดยพูดถึงมุมมองทางสังคม และมุมมองของการออกแบบ ว่าแตกต่างกันอย่างไร   โดยผมเองก็ได้ตอบว่า   " มุมมองทางสังคม คือ การที่เราเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม  ส่วนมุมมองทางการออกแบบคือการนำเอาข้อมูลที่มีอยู่มาทำใหม่เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้อื่น " แต่หลังจากได้ฟังคำอธิบายจากอาจารย์แล้ว  ก็มีความเข้าใจใหม่ว่า มุมมองทางการออกแบบนั้นคือการที่เราที่เป็นนักออกแบบ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และจับประเด็นเพื่อนำมาการออกแบบเพื่อสื่อสารกับผู้คนทั่วไป    

โดยผมเองคิดว่าการเรียนวันแรกของวิชานี้้ได้ตอบคำถามของตัวผมในเวลานี้ว่า " การเป็นนักออกแบบนั้น แตกต่างจากคนที่ ใช้โปรแกรมของการทำงานออกแบบได้ตรงไหน " และวันนี้ผมเริ่มที่จะมีคำตอบให้กับตัวเองแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: