วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ปัญหาโลกร้อนและทฤษฎีความอลวน

เริ่มต้นจากหนังสารคดีที่ได้ดูในห้องเรียน ที่พูดถึง 7 เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดวันสิ้นโลก  ผมได้
ลองแยกโครงสร้างของสารคดีเรื่องนี้ออกมา เพื่อหาองค์ประกอบและหาจุดที่น่าสนใจที่จะนำเสนอ
โดยเหตุการณ์ที่พูดถึงในสารคดีทั้ง  7  จะเรียงตามลำดับจาก 1 - 7  (ในสารคดีจะเรียงจาก 7 -1 ) 

 1.ปัญหาโลกร้อน
2.โรคระบาด
3.สงครามนิวเครียร์
4.อุกาบาตชนโลก
5.ภูเขาไฟระเบิด
6.คอมพิวเตอร์ครองโลก
7.การเกิด BIGBANG (เกิดรังสี gamma ray และ black hole )

ซึ่งผมได้แยกเหตุการณ์ออกมาเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่

ภัยธรรมชาติ 3  :  ภัยจากมนุษย์  4  
เกิดขึ้นในอนาคต  3  :  เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 4
เกิดขึ้นภายในโลก  5  :  เกิดจากภายนอก (จักรวาล)  2
ยังมีสิ่งมีชีวิต 6 :  ไม่มีสิ่งมีชีวิต  1

เมื่อแยกองค์ประกอบของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว ทำให้ผมได้ข้อสรุปว่า
" การที่จะเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกนั้นมันมีสาเหตุมาจากมนุษย์เป้นส่วนใหญ่ "
 และสาเหตุที่มาเป้นอันดับที่ 1  ก็น่าจะเป้นเรื่องที่สารคดีต้องการจะสื่อสารมากที่สุด 
ก็คือเรื่อง  " โลกร้อน "  

ปัญหาโลกร้อนในทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ามีสาเหตุหลักมาจากมนุษย์   ซึ่งผมได้
ตั้งข้อสังเกตสาเหตุเกิดขึ้นเพราะการที่มนุษย์ทำกิจกรรมพร้อมๆกัน ทำให้มีผลกระทบ
ที่ทำให้โลกร้อนขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความอลวน ( Chaos theory ) ซึ่งพูดถึงระบบ
ที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันและเกิด ทำให้เกิดความร้อนจากภายใน  
พฤติกรรมการบริโภคนิยมของมนุษย์ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง
โดย กลุ่มนักบริโภคนิยมจะถูกกระตุ้นการบริโภคที่ไม่จำเป็นด้วยการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในด้าน
การโฆษณา และการยึดติดกับแบรนด์ของสินค้า ซึ่งในฐานะนักออกแบบแล้วการสร้างแบรนด์
ก็เป็นสิ่งที่ตรงกับสายอาชีพ และก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดระบบการบริโภคนิยมขึ้นมา  
ซึ่งส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อโลก ที่กำลังเกิดปัญหาในทุกวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น: