วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ThailandBookFair2008


วันนี้ได้โอกาสไปเดินงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ฯ สิริกิต  โดยการชักชวนของเพื่อนสาวคลองสาม
ที่อุตส่าห์มาทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ด้วยเหตุผลบางประการ   ซึ่งผู้เข้าชมงานก็มีจำนวนมากเหมือนทุกครั้ง  
ก็เกิดความสังสัยว่าไม่กี่วันก่อนดูข่าวทางทีวีแล้วนักข่าวได้บอกว่าจำนวนคนไทยเฉลี่ยอ่านหนังสือปีละ  
2 เล่ม หรือไม่อ่านเลย  ทำให้สงสัยกับจำนวนผู้คนที่มางานเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง  แต่ก็อาจจะเป็น
ไปได้ที่คนส่วนมากจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพ  ทำให้จำนวนเฉลี่ยทั้งประเทศออกมาอย่างนั้น  แต่ผมรู้สึกผิด
ปกติกับเรื่องปกติในการมาซื้อหนังสือของคนจำนวนมากที่หิ้วถุงกลับไปเต็มสองมือ  ในขณะที่จำนวนคน
ที่เตรียมถุงผ้าหรือกระเป๋ามาเองนั้นมีจำนวนน้อยมากจากที่สังเกต  ทำให้ผมรู้สึกว่าการรณรงค์ให้ลดใช้
ถุงพลาสติกนั้นยังไม่เข้าไปสถิตในใจผู้คนมากเท่าที่ควร.

1 ความคิดเห็น:

sweeteez กล่าวว่า...

เงินม่ายหมดเราม่ายกลับ อิอิ


เหลือกลับบ้าน 20 เดววันอังคารเลี้ยงข้าวนะ ^^ 55